Algemeen reglement

Algemeen toernooi reglement

Artikel 1: De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.N.V.B. en staan onder leiding van scheidsrechters van vv De Valk, tegen wiens beslissingen geen protest mogelijk is.

Artikel 2: Voor aanvang van de eerste wedstrijd dient een volledig ingevuld registratieformulier (te verkrijgen bij het wedstrijdsecretariaat) te worden ingeleverd.

Artikel 3: Voor deelname aan onze toernooien gelden de leeftijdsgrenzen, zoals deze zijn vastgesteld door de UEFA vooraf aan het huidige voetbalseizoen.

Artikel 4: Dispensatiespelers zijn toegestaan (maximaal 3 spelers per team).

Artikel 5: Mocht blijken dat er spelers worden opgesteld die niet aan de leeftijdsgrenzen voldoen, kan het hele team van verdere deelname aan het toernooi worden uitgesloten.

Artikel 6: Een voor de gehele wedstrijd uit het veld gezonden speler is voor verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. Pas in een volgende wedstrijd mag hij/zij vervangen worden door een andere speler. De straftijd bij deze toernooien bedraagt 3 minuten. Na de straftijd mag de speler weer terugkeren in het veld. Tijdens de straftijd mag de speler niet vervangen worden door een andere speler.

Artikel 7: In geval dat een team zonder geldige reden meer dan 5 minuten te laat op het speelveld verschijnt, verliest het betreffende team de wedstrijd automatisch met 0-2. Bij het door schuld staken van een wedstrijd worden alle resultaten van betreffende vereniging omgezet in 0-2 verlies.

Artikel 8: Elftallen dienen zelf zorg te dragen voor een grensrechter.

Artikel 9: Per wedstrijd mogen maximaal 5 spelers gewisseld worden.

Artikel 10: Indien er in een poule 2 of meer teams gelijk eindigen wordt beslist op respectievelijk:

1. Onderling resultaat
2. Doelsaldo
3. Meeste voor gescoorde doelpunten
4. Vijf strafschoppen
5. Strafschop “om en om”

De eerste 5 spelers die een strafschop genomen hebben, komen weer aan de beurt als de overige spelers van het team, die bij het eindsignaal in het veld staan, ook een strafschop hebben genomen.

Artikel 11: Mochten de finalewedstrijden een gelijkspel opleveren dan wordt door ieder team 5 strafschoppen genomen. Is de stand na deze nog gelijk dan dient beurtelings een strafschop genomen te worden totdat een beslissing valt. Zoals beschreven in artikel 10 punt 5.

Artikel 12: Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.

Artikel 13: De toernooiorganisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. verwondingen, beschadigingen en / of diefstal c.q. zoekraken van eigendommen. Beschadigingen e.d. komen voor rekening van diegenen die de schade veroorzaken. Alle schades moeten onmiddellijk bij de toernooileiding gemeld worden!

Artikel 14: De speeltijd van een wedstrijd bedraagt 20 minuten voor de O13 t/m O19 -categorie. Voor de speeltijd van de categorieën O6 t/m O12 zie het aanvullend reglement.

Artikel 15: Alle wedstrijden worden door het secretariaat centraal aan -en afgefloten. Na het centraal affluiten worden geen spelhervattingen (vrije trappen) meer genomen, met uitzondering van vóór het fluitsignaal toegekende penalty’s.

Artikel 16: De puntentelling is zoals gebruikelijk bij elke wedstrijd: 3 punten bij een overwinning, 1 punt bij een gelijkspel en 0 punten bij verlies.

Artikel 17: De teams moeten 5 min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn bij het speelveld.

Artikel 18: In het geval er moeilijk en/of geen onderscheid gemaakt kan worden tussen tenues dan speelt het thuisteam in hesjes (met afwijkende kleur).

Voor situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het toernooisecretariaat De Valk